FacebookEmail

Tek Ders Sınav Durusu

Sınav Tarihi: 15.09.2017

Sınav Başvuru: Tarihi 05.09.2017-08.09.2017

Sınav Saati: 10:00

Sınav Yeri: D-11 Nolu Derslik

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

Öğrenim süresi

Madde 8

(3) Takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini, stajlarını başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilme şartları

Madde 19(1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,

b) Laboratuar, proje, atölye, sınıf içi ve dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının en az %80’ine katılmış olması,

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla, o derse ilişkin uygulama, laboratuar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği uygun görülen diğer çalışmaları, verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması,

(Tek ders Sınavına Girebilmeniz İçin Stajınızı Başarmanız Gerekiyor.)

 

Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi

Madde 32

(3) Bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son iki yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son iki yarıyıl derslerinden yarıyıl içi/ yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.

(Eğer Tüm Derslerden Başarılı Olduğunuz Halde Ortalamanız 2.00’ı  Tutmuyorsa Son İki Yıldan Bir Derinizin Tek Ders Sınavına Girebilirsiniz)

CyberChimps