Aday Öğrenci

ADAY ÖĞRENCİ
KAMPÜSTE YAŞAM

Öğrenci Kulüpleri: Okulumuzda; her yıl artmakta olan aktif öğrenci sayısına bağlı olarak, yeni eğitim-öğretim dönemi ile kurulması planlanan öğrenci kulüpleri ile çeşitli sosyal aktiviteler ve önemli organizasyonlar gerçekleştirilecektir. Okulumuzun etkin sosyal yapısını en iyi şekilde temsil edecek olan öğrenci kulüpleri, okulumuzun gelişip büyümesine katkıda bulunacaktır. Öğrenci kulüpleri her akademik yılın ilk 4 haftalık sürecinde kurulabilmektedir.

Bilgisayar ve Bilişim Olanakları: Okulumuz yerleşkesinde 100 Mbps erişim hızı ile internete bağlantı sağlayan teknik alt yapı mevcuttur. Öğrencilerimizin kullanımına sunulan 50’nin üzerinde bilgisayarı bulunan laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içinde internet kullanımı, kütüphane veritabanlarına erişim, yazıcı-çıktı ve fotokopi alma hizmetleri gibi çeşitli olanaklardan da faydalanabilmektedirler.

Engelli Destek Birimi: Okulumuzda engelli asansörü ve uygun kapı girişleri ile okulumuzun diğer bütün mekanları başka birinin yardımı olmaksızın ortopedik engellilerin ulaşımına imkan verecek şekilde inşa edilmiştir. Üniversitemize kayıt yaptıracak engelli öğrencilere danışmanlık ve destek hizmeti vermek üzere, okulumuz bünyesinde Engelli Öğrenci Destek Birimi bulunmaktadır.

NEDEN BERGAMA MYO

Okulumuzun, 2013 Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre en iyi üniversiteler sıralamasında üst sıralarda yer alan (sosyal bilimler sıralamasında 10. sırada) Dokuz Eylül Üniversitesi’sine bağlı olması tercih nedenlerinin başında gelmektedir. Ayrıca, bir dünya üniversitesi olma vizyonuna sahip Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, uluslararası pek çok üniversitesi ile işbirliği içinde olması, öğrencilerimizin çeşitli değişim programları çerçevesinde yurt dışı imkanlarından faydalanabilmesine olanak vermektedir.

Okulumuz, Türkiye’nin en modern ve gelişmiş şehirlerinden biri olan İzmir’in tarih ve doğasının buluştuğu modern bir ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Okulumuz, öğrencilerine kuramsal, teknik ve pratik bilgilere dayanan bir eğitim anlayışı ile eğitim veren, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarında kariyer imkanı sunabilen bir okuldur.

Okulumuzda her biri kendi uzmanlık alanında önemli bilimsel başarılara imza atmış, bilgiyi üreten ve paylaşan, genç ve dinamik öğretim üyeleri bulunmaktadır. Çağdaş ve özgün bir öğretim kültürüne sahip bu kadro ile kaliteli ve profesyonel eğitimin verilmesi okulumuzda daima ilke edinilmiştir.

Okulumuzda; öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilimsel literatür gereksinimlerini karşılayacak kapasitede bir kütüphane ve günümüz teknolojisi ile donatılmış laboratuvarlar mevcuttur.

AKADEMİK OLANAKLAR

Farabi Değişim Programı: Bu program; Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programdır. Öğrencilerimiz istenilen koşulları sağlamaları durumunda söz konusu değişim programından faydalanabilmektedirler.

Erasmus Programı: Erasmus Programı ile öğrencilerimiz istenilen koşulları sağlamaları durumunda yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görebilmekte ya da yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapma imkanına sahip olabilmektedirler.