Misyon & Vizyon

DEÜ BMYO MİSYON ve VİZYON
MİSYONUMUZ
Teknolojik ve sosyolojik değişimleri göz ardı etmeksizin; ahlaki ve toplumsal değerlere sahip, çağdaş ve özgün bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan yetkin, ahlaki açıdan insan haklarına ve çevreye saygılı model bireyler yetiştirmek ve nitelikli mesleki /teknik elemanları sektöre kazandırmaktır.
VİZYONUMUZ
Kaliteli ve profesyonel eğitime verdiği önem ile sürekli gelişen, ulusal ve uluslar arası platformda tanınan öncü bir meslek yüksekokulu olmak, konu ve olayları objektif bir bakış açısı ile yorumlayan, dışa dönük, girişimci, çağın gereksinimlerini öngörebilen bilinçli öğrenciler yetiştirmektir.