Yatay / Dikey Geçiş

YATAY ve DİKEY GEÇİŞ
Başvuru Şartları

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki bütün sınavları başarmış olması

b) Disiplin cezası almamış olması

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 60 (atmış), 4.00 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) olması

d) Açık veya uzaktan eğitimden örgün öğretime geçiş için genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 80 (seksen), 4.00 (dört) üzerinden en az 3.00 (üç) olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği bölümün diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması

Değerlendirme

Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları başarı oranlarına göre ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek başarı notundan başlamak üzere kontenjan dahilinde yerleştirme yapılır ve ilan edilir. İlanda belirtilen kontenjan sayısı kadarda yedek kontenjan ilan edilir. Kontenjan dolmaması halinde merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar arasından puanı en yüksek olan adaylar arasından doldurulur.

Yatay geçiş başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin sıralamaya alınabilmeleri için Uyarlanmış Genel Not Ortalamasının (UGNO) en az 2,5 olması gereklidir.

UYARLANMIŞ GENEL NOT ORTALAMASI HESAPLAMASI

UGNO=GNO-(0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı))

AÇIKLAMALAR

GNO: Öğrencinin başvuru anındaki genel not ortalaması

Bölüm Minimum ÖSYS Puanı: Başvurulan bölümün öğrencisinin ÖSYS’yi kazandığı yılki bölüm minimum puanı

Öğrencinin ÖSYS Puanı: Öğrencinin ÖSYS’yi kazandığı yılki puanı

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

a) Not Çizelgesi (Öğrenim süresi içinde alınan derslerin; isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belge)

b) ÖSYM sonuç belgesi (Yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi)

c) Not çizelgesinde belirtilen derslerin içerikleri

d) Disiplin cezası almadığına dair belge

e) Dilekçe

Not: Yatay Geçiş Müracaatları ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.