Academic Staff

Prof. Dr. Ali TOPAL
Yüksekokul Müdürü (Dırector)

E-Posta (E-mail):ali.topal@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 110-111 (Bergama MYO)
Tel (Phone):(0232) 301 70 40 - 17040 (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör.Dr. Çağrı Ceylan KOÇAK
Öğretim Görevlisi Dr. (Lecturer Phd.)

E-Posta (E-mail): ceylan.kocak@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 115
Temel Çalışma Alanları: Temel Çalışma Alanları:Analitik Kimya, Elektrokimya, Voltammetrik Teknikler, Yakıt Pilleri, Nano Parçacık Modifiye Yüzeyler, İş Sağlığı ve Güvenliği

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör.Sermin KUN
Öğretim Görevlisi (Lecturer)

E-Posta (Email): sermin.kun@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 118
Temel Çalışma Alanları: Açık İşletme Planlama, Kazı ve Üretim Yöntemleri, İş Makineleri, Doğaltaş Madenciliği

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör.Anıl ÖZIRMAK
Öğretim Görevlisi (Lecturer)

E-Posta (Email): anil.ozirmak@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48
Temel Çalışma Alanları: İş Sağlığı ve Güvenliği

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör.Dr. Serdar GÜNDOĞDU
Öğr.Gör.Dr. (Lecturer Phd.)

E-Posta (E-mail): serdar.gundogdu@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 122
Temel Çalışma Alanları: Elektronik Devreler, SCADA Sistemleri, Biyofizik

Akademik CV DEÜ E-Posta
Öğr.Gör. Sezgin ATAÇ
Öğretim Görevlisi (Lecturer)

E-Posta (E-Mail): sezgin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 123
Temel Çalışma Alanları: Tıbbi Bilişim, Bilgisayar Donanım ve Yazılım, Ağ

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör. Duygu BAĞCI DAŞ
Öğretim Görevlisi (Lecturer)

E-Posta (E-mail): duygu.bagci@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 121
Temel Çalışma Alanları: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Veri Tabanlı Sistemler

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Doç.Dr. Abdurrahman TOSUN
Doç.Dr. (Assoc. Prof. Dr.)

E-Posta (Email): abdurrahman.tosun@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 125
Temel Çalışma Alanları: Madencilikte Delme Patlatma, Kazılabilirlik,
Açık ve Yeraltı Ocak Madenciliği, Kaya Mekaniği,
Madencilikte Çevresel Uygulamalar

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör. Oğuzhan DAŞ
Öğretim Görevlisi (Lecturer)

E-Posta (Email): oguzhan.das@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 139
Temel Çalışma Alanları: Yapılarda Titreşim ve Bükülme Karakteristikleri, Sonlu Elemanlar Metodu, Bilgisayar Destekli Çizim ve Analiz

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA