Administration

Prof. Dr. Ali TOPAL
Yüksekokul Müdür V. (Dırector)

E-Posta (E-mail):ali.topal@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 110-111 (Bergama MYO)
Tel (Phone):(0232) 301 70 40 - 17040 (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Öğr.Gör. Deniz ELMACI
Müdür Yardımcısı (School Assıstant Dırector)

E-Posta (E-mail): deniz.elmaci@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 113

DEÜ AKADEMİK CV DEÜ E-POSTA
Bilge Kaan ALTUNOĞLU
Yüksekokul Sekreteri V. (Secretary)

E-Posta (E-mail): bilgekaan.altunoglu@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 112

BERGAMA MYO DEÜ E-POSTA