Administrative Staff

Hasan GÖLBAŞ
Yüksekokul Sekreteri (Secretary)

E-Posta (E-mail): hasan.golbas@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 112

BERGAMA MYO DEÜ E-POSTA
Münevver (Mine) GÖLBAŞ
Müdür Sekreteri / Yazı ve Kurul İşleri (Councıl Affaırs)

E-Posta (E-mail): mine.golbas@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 101

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Mustafa ALTUĞ
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi (Movement Registration Unit)

E-Posta (E-mail): mustafa.altug@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 127 - 132 - 133

BMYO WEB DEÜ E-POSTA
Emre BERBER
Öğrenci İşleri (Student Affaırs) / Bilgi İşlem (IT Department)

E-Posta (E-mail): emre.berber@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 131-132

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Fatma GİRGİN
İdari ve Mali İşler (Fınancıal Affaırs)

E-Posta (E-mail): fatma.girgin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 126

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Emrah ERŞAHİN
SKS-Yurtlar / Teknik Hizmetler (SKS-Dormitories / Technical Services)

E-Posta (E-mail): emrah.ersahin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 124 - 136 -154

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Baki KARAKURT
Kütüphane (Library)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 128

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Mehmet HELVACI
Teknik Hizmetler / Sivil Savunma (Technical Services / Civil Defense)

E-Posta (E-mail): mehmet.helvacı@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 133

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Nuray KARADAYI
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): nuray.karadayi@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Hasan BERBER
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): hasan.berber@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Ramazan ÇETİN
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ramazan.cetin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Özgül SARSİMEN
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): ozgul.sarsimen@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Tefik ERDİNÇ
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Bahattin GÜRLER
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): bahattin.gurler@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ BMYO E-POSTA
Ramazan IŞIK
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ramazan.isik@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ BMYO E-POSTA
İbrahim BATMAZ
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ibrahim.batmaz@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ BMYO E-POSTA