İdari Birimler

Münevver (Mine) GÖLBAŞ
Yüksekokul Sekreteri V. (Secretary)

E-Posta (E-mail): mine.golbas@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 112

https://bergamamyo.deu.edu.tr/ mine.golbas@deu.edu.tr
Fethiye Arzu KARABACAK
Müdür Sekreteri / Taşınır Kayıt Yetkilisi / Yazı İşleri

E-Posta (E-mail): fethiyearzu.karabacak@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48

https://bergamamyo.deu.edu.tr/ mine.golbas@deu.edu.tr
Şef Mustafa ARICAN
Öğrenci İşleri (Student Affaırs)

E-Posta (E-mail): mustafa.arican@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 131-132

https://bergamamyo.deu.edu.tr/ mustafa.arican@deu.edu.tr
Emre BERBER
Öğrenci İşleri (Student Affaırs) / Bilgi İşlem (IT Department)

E-Posta (E-mail): emre.berber@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 131-132

https://bergamamyo.deu.edu.tr/ emre.berber@deu.edu.tr
Fatma GİRGİN
İdari ve Mali İşler (Fınancıal Affaırs)

E-Posta (E-mail): fatma.girgin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 126

https://bergamamyo.deu.edu.tr/ fatma.girgin@deu.edu.tr
Canan YAĞIŞ
PERSONEL İŞLERİ / YAZI ve KURUL İŞLERİ

E-Posta (E-mail): canan.yagis@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 117

https://bergamamyo.deu.edu.tr/ emre.berber@deu.edu.tr
Mehmet HELVACI
Teknik Hizmetler (Technical Services)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 133

http://bergamamyo.deu.edu.tr mehmet.helvaci@deu.edu.tr
Emrah ERŞAHİN
Teknik Hizmetler (Technical Services)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 133

http://bergamamyo.deu.edu.tr emrah.ersahin@deu.edu.tr
Baki KARAKURT
Kütüphane (Library)

E-Posta (E-mail): baki.karakurt@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 128

Özgül SARSİMEN
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): ozgul.sarsimen@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTE
Tefik ERDİNÇ
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTE
Mehmet Demir
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

https://bergamamyo.deu.edu.tr/
Şehriban BİLGİN
Yemekhane Sorumlusu (Staff)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

https://bergamamyo.deu.edu.tr/
İdris ÇELİKEL
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

https://bergamamyo.deu.edu.tr/
Nuray KARADAYI
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): nuray.karadayi@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE
Ramazan ÇETİN
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ramazan.cetin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 156

BMYO WEB SİTE
Ramazan IŞIK
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ramazan.isik@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 156

BMYO WEB SİTE
İbrahim BATMAZ
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ibrahim.batmaz@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 156

BMYO WEB SİTE
Bahattin GÜRLER
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): bahattin.gurler@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 156

BMYO WEB SİTE
İlkay VAROL
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): bahattin.gurler@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 156

BMYO WEB SİTE