Erasmus/Farabi Değişim Programları


ERASMUS PROGRAMI

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan CCErasmus Programı ile öğrencilerimiz; istenilen koşulları sağlamaları durumunda yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapma imkanına  sahip olabilmektedirler.

Daha fazla bilgi için;

http://international.deu.edu.tr/?p=292

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Bu program; Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programdır. Öğrencilerimiz istenilen      koşulları sağlamaları durumunda söz konusu değişim programından faydalanabilmektedirler.

 

 


DUYURULAR & ETKİNLİKLER