İdari Birimler

Hasan GÖLBAŞ
Yüksekokul Sekreteri

E-Posta: hasan.golbas@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 112

BERGAMA MYO DEÜ E-POSTA
Münevver (Mine) GÖLBAŞ
Müdür Sekreteri / Yazı ve Kurul İşleri

E-Posta: mine.golbas@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 101

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Mustafa ALTUĞ
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

E-Posta: mustafa.altug@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 127 - 132 - 133

BMYO WEB DEÜ E-POSTA
Emre BERBER
Öğrenci İşleri / Bilgi İşlem

E-Posta: emre.berber@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 131-132

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Fatma GİRGİN
İdari ve Mali İşler

E-Posta: fatma.girgin@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 126

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Emrah ERŞAHİN
SKS-Yurtlar / Teknik Hizmetler

E-Posta: emrah.ersahin@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 124 - 136 -154

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Baki KARAKURT
Kütüphane

E-Posta: bergamamyo@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 128

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Mehmet HELVACI
Teknik Hizmetler / Sivil Savunma

E-Posta: mehmet.helvacı@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 133

BMYO WEB SİTE DEÜ E-POSTA
Yurtaslan KARADAYI
Güvenlik Birim Amiri

E-Posta: yurtaslan.karadayi@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 156

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Nuray KARADAYI
Güvenlik

E-Posta: nuray.karadayi@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Hasan BERBER
Güvenlik

E-Posta: hasan.berber@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Ramazan ÇETİN
Güvenlik

E-Posta: ramazan.cetin@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Özgül SARSİMEN
Destek Hizmetleri

E-Posta: ozgul.sarsimen@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Tefik ERDİNÇ
Destek Hizmetleri

E-Posta: bergamamyo@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTESİ DEÜ E-POSTA
Bahattin GÜRLER
Güvenlik

E-Posta: bahattin.gurler@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ BMYO E-POSTA
Ramazan IŞIK
Güvenlik

E-Posta: ramazan.isik@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ BMYO E-POSTA
İbrahim BATMAZ
Güvenlik

E-Posta: ibrahim.batmaz@deu.edu.tr
Tel: (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTESİ BMYO E-POSTA