İdari Birimler

Bilge Kaan ALTUNOĞLU
Yüksekokul Sekreteri V. (Secretary)

E-Posta (E-mail): bilgekaan.altunoglu@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 112

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ bilgekaan.altunoglu@deu.edu.tr
Münevver (Mine) GÖLBAŞ
Yazı İşleri (Councıl Affaırs)

E-Posta (E-mail): mine.golbas@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 0

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ mine.golbas@deu.edu.tr
Emre BERBER
Öğrenci İşleri (Student Affaırs) / Bilgi İşlem (IT Department)

E-Posta (E-mail): emre.berber@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 131-132

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ emre.berber@deu.edu.tr
Fethiye Arzu KARABACAK
Öğrenci İşleri (Student Affaırs)

E-Posta (E-mail): fethiyearzu.karabacak@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 131-132

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ fethiyearzu.karabacak@deu.edu.tr
Fatma GİRGİN
İdari ve Mali İşler (Fınancıal Affaırs)

E-Posta (E-mail): fatma.girgin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 126

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ fatma.girgin@deu.edu.tr
Özlem ALTUNOĞLU
Personel İşleri (Personnel Affairs)

E-Posta (E-mail): ozlem.altunoglu@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 127

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ ozlem.altunoglu@deu.edu.tr
Baki KARAKURT
Kütüphane (Library)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 128

http://bergamamyo.deu.edu.tr/ baki.karakurt@deu.edu.tr
Emrah ERŞAHİN
Teknik Hizmetler (Technical Services)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 124-154

http://bergamamyo.deu.edu.tr emrah.ersahin@deu.edu.tr
Özgül SARSİMEN
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): ozgul.sarsimen@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTE
Tefik ERDİNÇ
Destek Hizmetleri (Staff)

E-Posta (E-mail): bergamamyo@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 138

BMYO WEB SİTE

Nuray KARADAYI
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): nuray.karadayi@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE
Ramazan ÇETİN
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ramazan.cetin@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE
Hasan BERBER
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): hasan.berber@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE
Ramazan IŞIK
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ramazan.isik@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE
İbrahim BATMAZ
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): ibrahim.batmaz@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE
Bahattin GÜRLER
Güvenlik (Securıty)

E-Posta (E-mail): bahattin.gurler@deu.edu.tr
Tel (Phone): (0232) 632 12 48 / 155

BMYO WEB SİTE